Projecten

Onze Technische Commissie is voordurend bezig met het beheren, bijwerken en updaten van onze standaarden. Voor sommige specifieke projecten wordt hulp van experts buiten de commissie ingeroepen. Er wordt dan een tijdelijke 'expertgroep' gevormd. Een expertgroep wordt gevormd op initiatief van de stakeholders of de Technische Commissie.

Voor het vormen van een expertgroep wordt eerst een beroep gedaan op vertegenwoordigers van de stakeholders. Indien nodig kunnen ook experts van buiten de stichting worden betrokken.

De expertgroepen worden begeleid door de Technische Commissie en de groep rapporteert dan ook direct aan de TC. Wijzigings- of aanvullingsvoorstellen van de standaard vanuit de expertgroep worden door de Technische Commissie getoetst. Voordat voorstellen worden opgenomen in de standards worden ze door de Technische Commissie ter stemming voorgelegd aan alle stakeholders.

De verschillende projecten zijn: