Projecten

Onze Technische Commissie is voordurend bezig met het beheren, bijwerken en updaten van onze standaarden. Voor sommige specifieke projecten wordt hulp van experts buiten de commissie ingeroepen. Er wordt dan een tijdelijke 'expertgroep' gevormd. Een expertgroep wordt gevormd op initiatief van de Stakeholders of de Technische Commissie.

Voor het vormen van een expertgroep wordt eerst een beroep gedaan op vertegenwoordigers van de stakeholders. Indien nodig kunnen ook experts van buiten de stichting worden betrokken.

De expertgroepen worden begeleid door de Technische Commissie en de groep rapporteert dan ook direct aan de Technische Commissie. Wijzigings- of aanvullingsvoorstellen op de standaard vanuit de expertgroep worden door de Technische Commissie getoetst. Voordat voorstellen worden opgenomen in de Revit standards worden ze door de Technische Commissie ter stemming voorgelegd aan alle stakeholders.

Roadmap:

De lopende projecten zijn:

De aankomende projecten zijn:

De afgeronde projecten zijn:

N.B.: De reeds afgeronde projecten worden onderhouden door de Technische Commissie. De laatste versies zijn beschikbaar op onze 'Downloads' pagina. Mocht u specifieke vragen hebben over (de stand van zaken rond) een van de projecten, kunt u die stellen via tc@revitstandards.org.