Family Guide Doors

Family Guide Doors

De expertgroep Family Guide Doors heeft een Family Guide voor Doorfamilies in Revit geschreven. Deze handleiding documenteert zaken als oriëntatie, nulpunt en correct gebruik van (gedeelde) parameters, objectstijlen, naamgeving van componenten, lijnstijlen en arcering. De Family Guide Doors beschrijft niet hoe de geometrie zelf moet worden gemodelleerd. De Family Guide Doors is een blauwdruk voor de benadering van andere "openingen", zoals Windows en Curtain Walls. De expertgroep heeft de guide formeel overgedragen aan de Technische Commissie en zij zullen het e.e.a. verwerken in een formeel document ter publicatie op onze website.

Deze expertgroep bestond uit vertegenwoordigers van:  

  • Bob Verbakel, Berkvens
  • Frank Houben, Berkvens
  • Maikel van Kasteren, Berkvens
  • Gerard de Bruijn, Svedex
  • Marc Ameryckx, Assa Abloy
  • Mark Maas, TBI
  • Tom Schippers, Hillen & Roosen
  • Tom Terpstra, Root B.V.