Revit Standards

Met het ontstaan van BIM (Building Information Modelling) ontstond ook de behoefte aan software onafhankelijke standaarden voor het borgen van modelinformatie. Dankzij deze ‘open standaarden’ - toegankelijk voor iedereen - kan het BIM-proces worden gestructureerd en gestroomlijnd.

De Revit Standards zijn open standaarden voor Revit-gebruikers. De Revit Standards Foundation beheert deze standaarden.

Dankzij open standaarden kunnen verschillende BIM-platformen met elkaar communiceren. Hierdoor kan informatie tussen partijen in de bouwkolom soepel worden uitgewisseld. De Revit Standards zijn open standaarden voor Revit-gebruikers. Deze standaarden zorgen voor een betere uitwisseling van informatie tussen de partijen betrokken bij een bouwproject. De Revit Standards zijn uitgewerkt naar een specifieke toepassing voor de Nederlandse markt: de NLRS, één voor de Belgische markt: de BERS en een internationale kapstok: de RS.

Hoe dan?

De Revit Standards omvatten een set aan standaard afspraken om informatie te borgen in een BIM-model. Deze afspraken scheppen orde in de informatiestructuur en de uitwisseling van informatie tussen partijen. Deze afspraken bevatten de volgende onderwerpen:

1. Naamgeving
De Revit Standards definiëren een standaard basis voor naamgeving van Revit componenten en materialen. Op deze manier kunnen gebruikers alle componenten gemakkelijk en eenduidig identificeren, delen en terugvinden.

2. Object styles
Voor een effectieve en eenduidige grafische weergave zijn standaard Object Styles in de Revit Standards vastgelegd. Daarnaast zijn er een aantal Category onafhankelijke Object Styles gedefinieerd, die gebruikt worden voor niet-geometrische vormen van ruimtebeslag, zoals plaatsingsruimte.

3. Parameters
De Revit Standards verzorgen een set standaard shared parameters voor gebruik in Revit.

4. Mapping
De Revit Standards zijn zo opgezet, dat mapping naar andere open BIM-standaarden wordt bevorderd en ondersteund. Hierbij wordt vooral gekeken naar IFC als uitwisselformaat voor gebouwmodellen. Maar er is ook aansluiting met andere open standaarden zoals NL/SfB, CB-NL en ETIM (MC). Ook werkmethodieken als de BIM Basis ILS en de RVB BIMnorm worden ondersteund. 

5. Modelleerregels
De Revit Standards omvatten ook afspraken over het structureren van informatie in Revit Families van een bepaalde Category:
- Invoegpunt
- Host
- Oriëntatie
- Parameters 

Deze eigenschappen zijn noodzakelijk om Revit Families onderling goed uit te wisselen en een uniforme datastructuur te krijgen en te behouden, waarbij er zo min mogelijk verlies is van informatie. De afspraken zijn vastgelegd in Family Guides. 

6. Documentatie & templates
De Revit Standards worden volledig gedocumenteerd. Met een basis template kunnen de Revit Standards worden geïmplementeerd. Revit-gebruikers kunnen deze template als leidraad nemen bij het afstemmen van hun eigen bureaustandaard op de Revit Standards. Deze template gaat uit van de NLRS.

Zoveel mogelijk BIM

De overheid heeft zich als doel gesteld het ontwerp en de uitvoering van zoveel mogelijk bouwprojecten te laten plaatsvinden volgens het BIM-proces. Hiervoor is in 2011 de open standaard IFC opgenomen in de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Met de standaard zorgen we voor een juiste implementatie van IFC. De NLRS v.2.5.2 is in 2018 op deze lijst van door de overheid aanbevolen standaarden geplaatst. Begin 2019 is de NLRS opgenomen als partnerstandaard van het BIM Loket.

https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nlrs
https://www.bimloket.nl/p/225/NLRS