Organisatie

Revit Standards Foundation is opgericht om een stabiel kader te scheppen waarbinnen de Revit Standards zich kunnen ontwikkelen en in stand kunnen worden gehouden.

De stichting bestaat uit:

De organisatie van de stichting ziet er als volgt uit:

Branchebrede vertegenwoordiging

Bij de organisatorische invulling van de stichting wordt het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak binnen de sector nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar vertegenwoordiging vanuit de verschillende disciplines van stakeholders. Onze stakeholders kiezen uit hun midden leden voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kiest het bestuur van de stichting. Voor het beheer van de standaard is een Technisch Commissie aangesteld door het bestuur. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende branches. De leden van de Technische Commissie worden aangesteld op basis van hun technisch inhoudelijke kwaliteiten.

Nadere informatie over de stichting vindt u in deze downloads: