Lidmaatschap

De Revit Standards Foundation is een non-profit organisatie. Voor het beheer en doorontwikkeling van haar standaarden zijn wij financieel afhankelijk van organisaties die onze standaarden gebruiken. 

Om de openheid van onze Revit Standards te waarborgen en ze te kunnen blijven ontwikkelen, bieden wij een lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap heeft drie varianten, die van groot naar klein de mate van betrokkenheid (en financiële bijdrage) bepalen. De varianten zijn als volgt opgebouwd:

Stakeholder:

Stakeholders zijn betrokken leden met de meeste rechten binnen de Revit Standards. Deze organisaties hebben stemrecht in nieuw uitgebrachte documenten gepubliceerd door de technische commissie. Onze stakeholders kunnen tevens kandidaten aanleveren om zitting te nemen in de Raad van Toezicht of het dagelijks bestuur. Ook hebben zij de mogelijkheid wensen en projecten, ofwel een expertgroepen te initiëren, vanuit of voor de eigen organisatie.

Stakeholders mogen het logo van de Revit Standards vrij gebruiken in communicatie of projecten. De logo’s van onze stakeholders worden meegenomen in al onze publicaties en staan op onze website. Onze stakeholders hebben tevens een bedrijfspagina op onze website om hier hun organisatie te promoten.

Stakeholders betalen een jaarlijkse vergoeding van 3.500,- euro. 

Sponsors:

Sponsors leveren een financiële bijdrage voor ontwikkeling, onderhoud en beheer van de standaarden, maar wensen verder niet betrokken te zijn in de directe uitvoering daarvan. Deze organisaties worden met logo vermeld op de website van de Revit Standards en mogen het logo van de stichting vrij gebruiken op de eigen website en in communicatie of projecten. De logo’s van onze sponsors worden meegenomen in al onze publicaties.

Sponsors betalen een jaarlijkse vergoeding van 1.500,- euro. 

Donateurs:

Donateurs leveren ook een financiële impuls voor ontwikkeling, onderhoud en beheer van de standaarden, maar wensen verder niet betrokken te zijn in de directe uitvoering daarvan. Donateurs mogen het logo van de Revit Standards vrij gebruiken in communicatie of projecten. De logo’s van onze donateurs staan op de website van de Revit Standards.

Donateurs betalen een jaarlijkse vergoeding van 750,- euro.