Bestuur

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang van de Revit Standards Foundation. Daarnaast schept het bestuur financiële en organisatorische kaders, geeft richting aan de Technische Commissie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mark Wieringa, RevitGG [jaar van aftreden: 2021 *]
Vice-voorzitter: Gert-Jan Ditsel, Dura Vermeer [jaar van aftreden: 2021]
Secretaris: Björn Kamphuis, Kuijpers [jaar van aftreden: 2021]
Penningmeester: Jan van Sichem, Bimplan [jaar van aftreden: 2021]

* Opmerking: De Revit GG heeft als één van de oprichters en Stakeholder een vaste zetel binnen het Bestuur van de Revit Standards Foundation

De hoofd bestuursfuncties bestaan uit:

  • Algemene bestuurstaken
  • Contacten onderhouden met leden
  • Communicatie en marketing
  • Onderhouden en bijhouden van de website
  • Benoemen Technische Commissie
  • Richting geven aan de Technische Commissie
  • Het bestuur mandateert tijdelijke expertgroepen
  • Het bestuur geeft na stemming van de stakeholders formeel goedkeuring voor opname van voorstellen in de standaard

Bestuursleden worden door de Raad van Toezicht gekozen en komen uit de groep stakeholders. De bestuursleden worden gekozen voor maximaal twee termijnen van 3 jaar. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u een e-mail te sturen naar: board@revitstandards.org