Raad van toezicht

De Revit Standards Foundation heeft een Raad van Toezicht, die gekozen wordt door de stakeholders. De leden van de Raad van Toezicht komen uit de groep stakeholders en vertegenwoordigen afzonderlijke branches uit de bouwsector. De Raad van Toezicht kiest, controleert en adviseert het bestuur. 

De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor maximaal drie termijnen van maximaal 2 jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Voorzitter: Martjan den Hoed, RevitGG [jaar van aftreden: 2021]
Vice-voorzitter: Melle Schoordijk, Engie [jaar van aftreden: 2021]
Secretaris: Frans Nieman, Itannex [jaar van aftreden: 2021]
Bestuurslid: Frank Wolbertus, TBI [jaar van aftreden: 2021]

Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet van hetzelfde bedrijf (inclusief dochterondernemingen, zowel horizontaal als verticaal) komen als één van de bestuursleden. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris.