Technische Commissie

De Technische Commissie beheert de standaard en borgt de gemaakte afspraken. Ze voert wijzigingen en verbeteringen door in de standaard en geeft sturing aan de expertgroepen.

De Technische Commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Emiel Ham, Dura Vermeer
Secretaris: Martijn de Riet, BIMforce
Lid: Mark Wiefferink, Lucassen bouwconstructies
Lid: Sietze Pars, ULC
Lid: Ron van Grinsven, BAM

De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket van de Technische Commissie:

  • Beheren van de standaard
  • Voorstellen doen van wijzigingen
  • Voorstellen uitwerken
  • Toetsen van ingebrachte voorstellen
  • Aansturen en begeleiden van de expertgroepen
  • Internationale afstemming
  • Versie beheer, release versies

Voor vragen aan de Technische Commissie kunt u een email te sturen naar: tc@revitstandards.org

Voor vragen over de standaard of het doen van een verzoek om een onderdeel op te laten nemen in de standaard kunt u ook een e-mail versturen aan de TC. Omschrijf duidelijk uw vraag of verzoek en vermeld uw contactgegevens zodat de TC eventueel contact met u kan opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze "FAQ"-pagina.