Bouwfysica en Regelgeving

Bouwfysica en Regelgeving

Het project Bouwfysica en Regelgeving is bedoeld om een expertgroep in te stellen die onderzoek gaat doen naar de manier waarop bouwfysische eisen, alsmede eisen t.a.v. bouwregelgeving, moeten worden vastgelegd in Revit-modellen. Hiernaast moet deze expertgroep ook bepalen hoe de invulling van deze eisen moet worden vormgegeven binnen de NLRS. Door de lage behoefte vanuit de markt heeft de TC besloten een standaard set paramaters op te nemen in de standaard.

Dit project is uitgevoerd door:

De Technische Commissie heeft een standaard set van parameters toegevoegd en opgenomen in de NLRS v.3.0.1.