RS International Framework 1.0.1

RS International Framework 1.0.1

Het RS International Framework is de “kapstok” voor verdere adoptie en uitwerking van de Revit Standards door derden. Dit kan een internationale adoptie zijn zoals van de BERS, maar ook een nationale adoptie door partijen als de UOB. In beide gevallen zijn de ingediende stukken beoordeeld op basis van de RS International Framework 1.0.1. 

Het belangrijkste doel van het RS International Framework is om de minimale uitgangspunten voor compliance met de principes van de Revit Standards vast te leggen, maar daarbij derde partijen een maximale vrijheid te geven in het uitwerken van verdere aanvullende afspraken. Het RS International Framework legt een fundament dat een basisniveau van interoperabiliteit garandeert met zo min mogelijk beperkingen.

Het tweede doel van het RS International Framework is om een objectieve meetlat te ontwikkelen, waaraan initiatieven gespiegeld kunnen worden en waarmee derde partijen zelf aan de slag kunnen. Met het RS International Framework kan iedereen direct zien wat minimaal nodig is om te kunnen spreken van compliance met de Revit Standards, zodat het voor derden gemakkelijker wordt hieraan te voldoen. 

Dit project is uitgevoerd door:

De RS International Framework 1.0.1 is uitgevoerd door de leden van de Technische Commissie.