Basis ILS Ontwerp en Engineering

Basis ILS Ontwerp en Engineering

Bouwkundige aannemers hebben naar aanleiding van de ILS Ontwerp en Engineering een “gegevensbehoeftelijst” opgesteld en deze ingediend bij de Revit Standards Foundation, voor opname in de NLRS.

Deze lijst betreft een set parameters per objecttype. De uitwisseling van deze informatie tussen projectpartners is wenselijk gebleken. De Technische Commissie heeft besloten deze lijst te mappen met de bestaande NLRS-parameterlijst en waar nodig aanvullingen te doen, zodat de NLRS in deze gegevensbehoefte kan voorzien.

Dit project is uitgevoerd door:

De Technische Commissie heeft de gegevensbehoeftelijst opgenomen in de NLRS 3.0.1. Als vanuit de markt de wens ontstaat naar een omschrijving van 'Best Practise werkmethoden', zoals in de handleiding Basis ILS met NLRS, zal er een branchebrede expertgroep worden ingericht.