Expertgroep UOB van start

 

Voor de beoordeling van de binnengekomen wijzigingsvoorstellen op de Uniforme Objecten Bibliotheek ten aanzien van de NLRS, is eerder dit jaar een expertgroep opgericht. Deze projectgroep beoordeelt de wijzigingsvoorstellen en adviseert de Technische Commissie. Ook bereidt zij een publieke consultatie voor en verwerkt vervolgens ingekomen zienswijzen en punten ingebracht door de Technische Commissie. Door de Corona-crisis zijn zaken wat vertraagd, maar de eerste online vergadering staat gepland op woensdag 3 juni 2020. Na deze vergadering kunnen leden van de expertgroep verder/van start met hun werkzaamheden.