3C.

C. Hoe kan ik een klacht indienen?

Bent u het op enig onderdeel van de NLRS niet eens met ontwikkelingen, bent u van mening dat eerdere vragen, opmerkingen of andere communicatie niet goed zijn opgepakt door de Revit Standards Foundation of kent u een derde partij die de NLRS misbruikt? Meld het ons!
 

Wat gebeurt er met uw klacht/opmerking?

Klachten worden binnen de Revit Standards Foundation behandeld door een lid van het bestuur.

Dit bestuurslid moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
Het bestuurslid is niet direct betrokken geweest bij de besluitvormingsprocessen, waarop de klacht betrekking heeft en heeft geen directe (commerciële) belangen bij het onderwerp. 

Als er geen bestuurslid beschikbaar is, die voldoet aan deze voorwaarden, wordt een onafhankelijke externe partij gevraagd de klacht te beoordelen.

Het bestuurslid gaat met u over uw klacht in gesprek. Hij beoordeelt of de klacht gegrond is en zo ja, hoe de fout hersteld kan worden. Indien het bestuurslid van mening is dat de klacht niet terecht is, ontvangt u hiervoor een onderbouwde motivatie.
 

Bent u het niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuurslid of met de voorgestelde oplossing, kunt u zich wenden tot de Raad van Toezicht. U kunt de RvT vragen om een hoorzitting om uw klacht toe te lichten. De RvT geeft een finaal oordeel. Ook hier geldt weer dat u een onderbouwing krijgt van de beslissing.
 

Communicatie en openheid

De Revit Standards Foundation hecht grote waarde aan open communicatie met haar gebruikers en stakeholders. Hierom zullen alle klachten gepubliceerd worden, samen met de genomen beslissing en motivatie hiervan.

Het kan zijn dat u liever niet genoemd wordt als klagende partij. In dat geval verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij indiening van de klacht. Dit kunt u doen door de klacht anoniem te melden. Let wel op dat u een niet-herleidbaar emailadres gebruikt. U kunt ook uw gegevens kenbaar maken aan de Revit Standards Foundation en verzoeken dat deze niet bij de publicatie van de klacht worden opgenomen. U doet dit schriftelijk bij het bestuurslid die de klacht in behandeling neemt.
 

Klachtenformulier

Het formulier is (nog) niet operationeel en om deze reden kunt u uw klacht rechtstreeks indienen bij de Technische Commissie via het e-mailadres: tc@revitstandards.org. Het zeer vriendelijke verzoek om de volgende onderdelen op te nemen in uw klacht voor een spoedige afhandeling van uw klacht:

  • Uw volledige naam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw e-mail
  • Omschrijving klacht
Indien u wenst anoniem te blijven bij de klachtenafhandeling en de verdere openbare publicatie van uw klacht dan het zeer dringende verzoek om dit specifiek aan tegeven in uw e-mail naar de Technische Commissie.