De NL-RS aangemeld als Open Standaard

De Stichting Revit Standards heeft de Nederlandse Revit Standaard (NL-RS) aangedragen voor de erkenning als Open Standaard door het Forum Standaardisatie van de overheid. Dit Forum publiceert lijsten met alle erkende Open Standaarden in Nederland welke door de overheid gebruikt worden.

Hierbij maakt het Forum onderscheid in 2 lijsten:

 

Pas toe of Leg uit

Open Standaarden voor overheidsprojecten

Op  de "Pas toe of Leg uit" lijst staan standaarden die door de overheid  dienen te worden toegepast in hun projecten. Worden de Open Standaarden  op deze lijst niet gebruikt dan dient men te beargumenteren waarom men  een open standaard niet gebruikt.

De lijst aanbevolen standaarden bevatten, zoals de naam al zegt, niet verplicht maar wel aanbevolen te gebruiken Open Standaarden voor overheidsinstellingen.

 

Deze aanvraag is eerste lijn behandeld door een panel van experts. en uit de consultatie van dit expert panel is een positief advies voor opname van de NLRS op de lijst aanbevolen standaarden naar voren gekomen.

Uiteraard is hier is de Stichting natuurlijk zeer trots op, maar hiermee is de aanvraagprocedure nog niet afgerond, momenteel is er nog een openbare consultatie. Hierbij mag iedereen zijn mening geven over de opname van de NLRS als open standaard op de lijst aanbevolen standaarden. Deze openbare consultatie is tot uiterlijk 13 September 2017.

Ter ondersteuning van onze aanvraag zouden wij u graag willen vragen deel te nemen aan deze openbare consultatie. Hierbij kunt u uw ervaringen en steunbetuiging voor de opname van de NLRS op de lijst aanbevolen open standaarden geven. Bijvoorbeeld: Hoe gebruikt u de NLRS in uw organisatie en wat zijn voordelen hiervan.

Deze ervaringen en steunbetuiging kunt u middels een brief namens uw organisatie per e-mail versturen naar:

Forum Standaardisatie

Geheel ter informatie hieronder de link voor de procedure en informatie:

Forum Standaardisatie Openbare consultatie:

https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie

Namens het voltallige Bestuur van de Revit Standards Foundation alvast uw dank voor uw steunbetuiging!