De Nederlandse Revit Standaard (NLRS) erkend als Open Standaard

 

Het bestuur van de Revit Standards Foundation is verheugd en trots te kunnen melden dat de Nederlandse Revit Standard (NLRS) is erkend als open standaard door het Forum Standaardisatie.

Het Forum Standaardisatie is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen om open ICT-standaarden te toetsen en het gebruik van Open Standaarden te stimuleren. Het gebruik van Open Standaarden maakt foutloze gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen mogelijk.

Het Forum Standaardisatie heeft de mogelijkheid om Standaarden die voldoen aan bepaalde randvoorwaarden te erkennen als Open Standaard. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee varianten: de zogenaamde pas-toe-of-leg-uit Standaarden en de aanbevolen Standaarden.

Aanbevolen Standaard

De NLRS is aangemeld en erkend als aanbevolen Standaard. Dit wil zeggen dat als er sprake is van projecten waarin het Autodesk softwarepakket Revit gebruikt wordt, de overheid aanbeveelt om de NLRS toe te passen. Er is dus geen verplichting cq aanbeveling om Revit toe te passen.

Door de erkenning is de NLRS nu geplaatst op de door de overheid aanbevolen lijst van Open Standaarden voor de publieke sector. Dit betekent voor de gebruikers dat zij erop kunnen vertrouwen dat de NLRS op een goede, transparante en duurzame manier wordt beheerd, waarmee eventuele investeringen die gebruikers doen om de NLRS binnen hun organisatie te implementeren geborgd zijn.

De NLRS

NLRS is een gebruikersstandaard die door de gebruikers van het softwarepakket Revit onafhankelijk van de leverancier van dit pakket is gespecificeerd. Revit wordt gebruikt door installatiebedrijven, bouwondernemingen, ingenieursbureaus, architecten en bouwsoftwarebedrijven.

In de NLRS zijn afspraken vastgelegd over het gebruik van onder meer naamgeving, modelstructuur en het gebruik van parameters in het softwarepakket Autodesk Revit. Hierdoor kan Revit gestandaardiseerde en leveranciersonafhankelijke IFC-bestanden exporteren die een eenduidige structuur hebben en dus uniform te importeren en  gebruiken zijn door andere softwarepakketten.

De Revit Standards Foundation is opgericht als beheersorganisatie voor de NLRS met als doelen:

  • Het laagdrempelig beschikbaar stellen van de NLRS;
  • Invulling geven aan het eigenaarschap van het intellectueel eigendom van de NLRS, die is vrijgegeven onder een Creative Commons licentie;
  • Het vormen van een onafhankelijke beheersorganisatie met een technische commissie die zorgdraagt voor de doorontwikkeling van de NLRS;
  • Het bewaken van heldere inspraakprocedure voor uitbreiding van de NLRS;
  • Het op lange termijn borgen van de NLRS.

     

De opname van de NLRS op de lijst van aanbevolen Open Standaarden toont aan dat de Revit Standards Foundation het beheer van de NLRS uitvoert in overeenstemming met de uitgangspunten van het Forum Standaardisatie.

https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nlrs

https://www.revitstandards.org/nl/downloads/