Stakeholdervergadering 2020

 

De eerstvolgende stakeholdervergadering van de Revit Standards Foundation vindt online plaats op 25 juni 2020. We hebben een aantal grote projecten afgerond en deze mijlpalen wil het bestuur graag mondeling met de stakeholders van de stichting delen. Dit alles zou zonder hen immers niet mogelijk zijn geweest. Tevens wordt de meest recente versie van de NLRS, v.3.0.1, hier ter stemming gebracht, alvorens deze officieel wordt gepubliceerd. Voor een ieders veiligheid is besloten om de stakeholdervergadering deze keer online te laten plaatsvinden. De vergadering zal hierom ook niet langer dan een uur duren. Al onze stakeholders ontvangen een persoonlijke uitnodiging.