Stakeholdervergadering 2019

Stakeholdervergadering 

Eind september was het weer tijd voor onze jaarlijkse stakeholdervergadering. De opkomst was bemoedigend, slechts een handjevol stakeholders zag geen kans aanwezig te zijn, mede door files. 

Tijdens de vergadering heeft Martijn de Riet van de Technische Commissie een presentatie gegeven over wat er in het afgelopen jaar op technisch vlak is gebeurd. Zo zijn een aantal grote projecten als de NLRS v. 3.0.1, de Onderwijsmodellen v.2.0 en het RS International Framework v.1.0 vrijwel afgerond. 
 
Mark Wieringa en Björn Kamphuis hebben vanuit het bestuur van de Revit Standards Foundation de stand van organisatorische zaken toegelicht. Zo is er gesproken over vernieuwingen van de website en een nieuwe opzet van lidmaatschappen. De stakeholders stemden in met het vervallen van het lidmaatschap ‘internationaal stakeholder’. Vanaf januari 2020 gaan we over op drie pakketten: stakeholder, donateur en sponsor. 
 
Na de presentaties is het RS International Framework v.1.0 ter stemming gebracht en unaniem door de stakeholders goedgekeurd. Deze kapstok voor verdere uitbreiding van de NLRS is nu officieel gepubliceerd op de website.
 
Stakeholders gaven aan erg tevreden te zijn over de gemaakte stappen. De ontvangen kritische feedback  wordt de komende periode door de organisatie opgepakt. Daarnaast blijven wij ons ook het komende jaar weer keihard inzetten voor de ontwikkeling en het beheer van onze open standaarden.