Family Guide Doors is klaar

Family Guide Doors klaar voor gebruik

 

De Family Guide Doors, met bijbehorende datasheets voor de Family Doors in Revit, is gereed! De handleiding is te downloaden op www.revitstandards.org/downloads.

 

De Family Guide Doors is een blauwdruk voor de benadering van afwijkende openingen, zoals Windows en Curtain Walls. Deze documentatie van zaken als oriëntatie, nulpunt en correct gebruik van (gedeelde) parameters, objectstijlen, naamgeving van componenten, lijnstijlen en arcering helpt Revit-gebruikers bij modelleren van deuren.

 

De handleiding is geschreven door een expertgroep, samengesteld door de Revit Standards Foundation. Na afronding is het document overgedragen aan de Technische Commissie van de stichting, die het gereed heeft gemaakt voor publicatie.

 

Dank gaat uit naar de leden van de expertgroep, zonder hen was deze publicatie niet mogelijk geweest:

  • Bob Verbakel, Berkvens
  • Frank Houben, Berkvens
  • Maikel van Kasteren, Berkvens
  • Gerard de Bruijn, Svedex
  • Marc Ameryckx, Assa Abloy
  • Mark Maas, TBI
  • Tom Schippers, Hillen & Roosen
  • Tom Terpstra, Root B.V.

NB. De Family Guide Doors beschrijft niet hoe de geometrie zelf moet worden gemodelleerd.