NL-RS Onderwijsmodellen

 

Eenduidig BIM-mende afstudeerders dankzij de onderwijsmodellen van Revit Standards Foundation

BIM is niet meer weg te denken uit de bouwwereld. Een mooie ontwikkeling, maar wel één met een kanttekening. Want met een stijgende vraag naar vakbekwame BIM-mers, groeit ook het tekort. En hoewel onderwijsinstellingen hierop inspringen door BIM-gerelateerde opleidingen aan te bieden, kwamen er tot nu toe geen uniform opgeleide BIM-mers van school. En dat komt de samenwerking niet ten goede. Maar daar komt snel verandering in.

Om studenten te leren BIM-men maken veel onderwijsinstellingen gebruik van Revit-software van het Amerikaanse Autodesk. Maar de Amerikaanse BIM-modellen die in onderwijsmateriaal als voorbeeld gebruikt worden, sluiten eigenlijk niet aan bij het Nederlandse gebruik van BIM. “Amerikaanse modellen worden bijvoorbeeld anders getekend en in de Amerikaanse bouwwereld zijn andere dingen in het BIM-model belangrijk,” zegt Martijn de Riet, docent BIM-Engineering bij Avans+ in Breda.

Het resultaat is dat onderwijsinstellingen in die Amerikaanse modellen op zoek gaan naar manieren om Nederlandse studenten toch de kneepjes van het BIM-men bij te brengen. “Ze bedenken allerlei  oplossingen en eigen werkmethodes,” zegt De Riet, die naast docent ook BIM-consultant bij Bimforce is. “Iedereen die van school komt hanteert hierdoor een andere werkwijze in BIM, wat een goede samenwerking bemoeilijkt. En juist die samenwerking is in BIM essentieel.”

Uniformiteit in onderwijs

Een onwenselijk situatie, vonden Avans+ en het Summa College in Eindhoven. Om uniformiteit in onderwijs te creëren voor toekomstige BIM-engineers, -managers en -modelleurs vonden zij de Revit Standards Foundation (RSF) bereid om Nederlands cursusmateriaal te ontwikkelen. Doelstelling: relatief simpele gebouwmodellen, waarin alle aspecten van modelleren in Nederland opgenomen zijn.

Voor de vertaling van de Amerikaanse modellen naar de Nederlandse situatie, zocht RSF samenwerking met haar stakeholders. Als lid van de Technische Commissie van RSF was De Riet verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouwkundige modelleerwerkzaamheden. “Bimforce heeft de bouwkundige en constructieve modellen gerealiseerd en het Belgische Witas de installatietechnische modellen. Het doel is om deze modellen, maar vooral de IFC-exports uit de modellen, te laten valideren door buildingSMART Benelux op compliance met de Open Standaard IFC en de BIM Basis ILS.”

Naar verwachting zijn de Nederlandse onderwijsmodellen in augustus gebruiksklaar. Op deze modellen kunnen onderwijsinstellingen cursusmateriaal ontwikkelen en uitwisselen dat op de Nederlandse markt is aangesloten. Er wordt een volledige set documenten geleverd: “De modellen zijn opgebouwd volgens de Nederlandse Revit Standaard (NLRS), een koppeling met Industry Foundation Class (IFC) is geregeld en de bijbehorende projectdocumenten zoals BIM Protocol, BIM Uitvoeringsplan en Informatie Levering Specificatie (ILS) zijn opgesteld.”

Uitkomst voor hele branche

Maar niet alleen voor het onderwijs, ook voor de bouwsector zijn de modellen een uitkomst: “Overal waar ik Revit-software implementeer krijg ik dezelfde vragen omdat Nederlandse templates en voorbeelden ontbreken,” zegt De Riet. “Dankzij de onderwijsmodellen kunnen we nieuwe Revit-gebruikers meteen goed wegwijs maken in de software.”

Voor RSF biedt dit project een uitgelezen kans om te laten zien dat de NLRS goed werkt en dat modellen met deze uniforme dataverwerking realiseerbaar zijn. “Een bijkomend voordeel is dat mensen die van school komen al bekend zijn met deze open standaard. Zij kennen de voordelen van werken met NLRS dan al en zullen de standaard uitdragen.”

Toekomst

De RSF ziet veel mogelijkheden voor uitbreiding van de documenten. Denk hierbij aan koppelingen met andere software zoals Navisworks of Solibri, maar ook het verder uitwerken van de modellen naar een hoger detailniveau. Dit wordt in samenwerking met geïnteresseerde partijen verder uitgewerkt.

De modellen worden in principe onder dezelfde Creative Commons-licentie vrijgegeven als die geldt voor de Nederlandse Revit Standard. De Revit Standards Foundation gaat met de deelnemende onderwijsinstellingen in overleg over het moment van publicatie.