International Framework RS versie 1.0.1 is uit. Geef uw mening!

Hij is af! De Technische Commissie heeft er keihard aan getrokken en hier is hij dan: de Revit Standards International Framework versie 1.0.1. En u mag er iets van vinden! Deze eerste versie bieden wij u aan ter consultatie, alvorens we tot een definitieve versie komen. Onderin dit bericht leest u hoe u kunt reageren op het document. 

 

Met dit internationale raamwerk is de fundering gelegd voor een verdere uitbreiding en internationalisering van de Revit Standards. Het RS International Framework is bedoeld om derde partijen een objectief en meetbaar kader te geven, op basis waarvan zij eigen ontwikkelingen kunnen doen die optimaal aansluiten bij de NLRS. Deze conceptversie van het International Framework is gebruikt om de ontwikkeling van de Belgische Revit Standards (BERS) te toetsen. 

Grote marktbehoefte

Mark Wieringa, voorzitter van de Revit Standards Foundation legt uit: ‘De NLRS als standaard is een grote en omvangrijke set documenten. Het kan voor partijen die hierop willen aansluiten erg ingewikkeld zijn om precies te doorgronden waar men aan moet voldoen. Met de ontwikkeling van het International Framework is een fundament gelegd van minimale eisen waaraan iedereen moet voldoen om opgenomen te worden in de familie van Revit Standards.’

Deze minimale eisen zijn zo eenvoudig en helder mogelijk beschreven zodat in één oogopslag duidelijk is wat de vereisten zijn en hoe hieraan moet worden voldaan. ‘Wij verwachten dan ook met het International Framework te voldoen aan een grote marktbehoefte voor meer duidelijkheid en transparantie.’

Wat vindt u ervan? Laat het weten!

Deze eerste publicatie van de RS International Framework is bedoeld om feedback te krijgen uit de markt. We nodigen u dan ook van harte uit om de PDF te downloaden en uw op- en aanmerkingen te delen. Revit Standards Foundation neemt de commentaren mee in het vaststellen van het definitieve publicatiedocument. Dit definitieve document wordt ter stemming gebracht bij onze stakeholders. 

Uw op- en aanmerkingen kunt u via email sturen naar onze Technische Commissie via tc@revitstandards.org.

Naar downloads