Projecten

Een Expertgroep is een project die de stichting ter uitvoering brengt en wordt gevormd op initiatief van de Stakeholders of de Technische Commissie. Een Expertgroep is van tijdelijke aard en werkt aan specifieke deelgebieden en of vraagstukken en bestaat uit experts op het relevante onderzoeksgebied.
 

Een expertgroep wordt bij voorkeur samengesteld uit vertegenwoordigers van de Stakeholders, maar kan ook experts bevatten van buiten de stichting. Deze wordt te allen tijden begeleid door de Technische Commissie en de groep rapporteert direct aan de Technische Commissie. Wijzigings- of aanvullingsvoorstellen van de standaard vanuit de expertgroep worden door de Technische Commissie getoetst aan de bestaande standaard of andere lopende initiatieven. De definitieve voorstellen worden door de Technische Commissie ter stemming voorgelegd aan alle Stakeholders.

De verschillende Expertgroepen zijn: