Revit Standards

Met het ontstaan van BIM (Building Information Modellering), ontstond ook de behoefte aan software onafhankelijke standaarden voor het borgen van modelinformatie. Dankzij ‘open standaarden’ - toegankelijk voor iedereen - kan het BIM-proces worden gestructureerd en gestroomlijnd.
 

Open standaarden zorgen ervoor dat verschillende BIM-platformen met elkaar kunnen communiceren en dat informatie tussen partijen in de bouwkolom soepel kan worden uitgewisseld. 

De Revit Standards zijn open standaarden voor Revit-gebruikers. Deze standaarden zorgen voor een betere uitwisseling van bouwinformatie tussen de partijen betrokken bij een bouwproject. De Revit Standards zijn uitgewerkt naar een specifieke toepassing voor de Nederlandse markt; de NLRS. Een Belgische (de BERS) en een internationale variant (RS) zijn in de maak.
 

Hoe dan?

De Revit Standards omvatten een set aan standaard afspraken om informatie te borgen in een Revit-model. Deze afspraken scheppen orde in de informatiestructuur en de uitwisseling van informatie tussen partijen. Ze bevatten de volgende onderwerpen:

1. Naamgeving
De Revit Standards definiëren een standaard basis voor naamgeving van Revit-componenten en materialen. Op deze manier kunnen gebruikers alle componenten gemakkelijk en eenduidig identificeren, delen en terugvinden.

2. Object Styles
Voor een effectieve en eenduidige grafische weergave zijn standaard Object Styles in de Revit Standards vastgelegd. Daarnaast zijn er een aantal Category-onafhankelijke Object Styles gedefinieerd, die gebruikt worden voor niet-geometrische vormen van ruimtebeslag, zoals plaatsingsruimte.

3. Parameters
De Revit Standards verzorgen een set standaard shared parameters voor gebruik in Revit.

4. Mapping
De Revit Standards zijn zo opgezet, dat mapping naar andere open BIM-standaarden wordt bevorderd en ondersteund. Hierbij wordt vooral gekeken naar IFC als uitwisselformaat voor gebouwmodellen. Maar er is ook aansluiting met andere open standaarden zoals NL/SfB, CB-NL en ETIM (MC). Ook werkmethodieken als de BIM Basis ILS en de RVB BIMnorm worden ondersteund. 

5. Algemene modelleerregels
De Revit Standards omvatten ook afspraken over het structureren van informatie in Revit Families van een bepaalde Category:
- Invoegpunt
- Host
- Oriëntatie
- Parameters 

Deze eigenschappen zijn noodzakelijk om Revit Families onderling goed te kunnen uitwisselen en een uniforme datastructuur te krijgen en te behouden, waarbij er zo min mogelijk verlies is van informatie. De afspraken zijn vastgelegd in Family Guides. 

6. Documentatie en basis template
De Revit Standards worden volledig gedocumenteerd. Deze documentatie bestaat uit een papieren en een interactieve digitale versie. Deze digitale versie is nog niet beschikbaar. Daar wordt hard aan gewerkt door onze Technische Commissie. 

Met een basis template kunnen de Revit Standards worden geïmplementeerd. Revit-gebruikers kunnen deze template als leidraad nemen, bij het afstemmen van hun eigen bureaustandaard op de Revit Standards. Deze template gaat uit van de NLRS.
 

Zoveel mogelijk BIM

De overheid heeft zich als doel gesteld het ontwerp en de uitvoering van zoveel mogelijk bouwprojecten te laten plaatsvinden volgens het BIM-proces. Hiervoor is in 2011 de open standaard IFC opgenomen in de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Met de Nederlandse Revit Standards 2.5 (NLRS) zorgen we voor een juiste implementatie van IFC.
De NLRS is in 2018 ook op deze lijst van door de overheid aanbevolen standaarden geplaatst. Begin 2019 volgde een opname als partnerstandaard van het BIM Loket.

https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nlrs
https://www.bimloket.nl/nlrs