Wat zijn de Revit Standards?

Doelstelling Revit Standards Foundation

De Revit Standards heeft als doel om het BIM proces te structureren en te stroomlijnen door uniformiteit aan te brengen in de data. Uniformiteit in de data voorkomt miscommunicatie en reduceert daarmee de faalkosten.

Om haar doel te bereiken onderhoudt en beheert de stichting de standaard, ontsluit ze informatie over de afspraken en deelt ze haar kennis en expertise. De stichting heeft een dienende taak t.o.v. andere expertises zoals de BIM basis ILS.

De Standards zelf omvatten een scala aan werkafspraken die zorgen voor een uniforme opbouw van een Revit model. Deze werkafspraken beschrijven de informatiestructuur en bevat de volgende onderwerpen:

1. Naamgeving

De Revit Standards definiëren een basis voor naamgeving van Revit componenten. Op deze manier kunnen gebruikers componenten in Revit gemakkelijk en eenduidig identificeren.

2. Object Styles

De Object Styles definiëren in Revit de grafische weergave van een model. Om dit effectief en eenduidig te kunnen doen binnen een project worden in de Revit Standards de Object Styles vastgelegd.
Hiernaast zijn er een aantal Category-onafhankelijke Object Styles gedefinieerd die gebruikt worden voor niet-geometrische vormen van ruimtebeslag zoals plaatsingsruimte.

3. Parameters

Waarschijnlijk het meest belangrijke onderdeel: de Revit Standards verzorgen een set standaard parameters voor gebruik in Revit.

4. Mapping

De Revit Standards zijn zodanig opgezet dat mapping van naamgeving, object styles en parameters naar andere standaarden, zowel op Revit als Open BIM standaarden, wordt ondersteund. De Revit Standards zijn bijvoorbeeld uitgewerkt naar een Nederlandse toepassing in de NL-RS. Veel van deze mapping is een 1-op-1 vertaling, maar in sommige onderdelen zijn toevoegingen gedaan om de Revit Standards geschikt te maken voor de typisch Nederlandse marktomstandigheden. In beide gevallen is het door de mapping mogelijk om te vertalen tussen de Revit Standards en de Nederlandse toepassing hierop.

Een ander voorbeeld is de mapping tussen de Revit Standards en IFC: deze maakt het mogelijk om IFC modellen te importeren en exporteren van en naar Revit. Hiernaast geldt: omdat de Revit Standards zijn gemapt naar zowel IFC als de Nederlandse toepassing in de DRS, kunnen ook IFC en de DRS onderling worden uitgewisseld.

5. Algemene modelleerregels

Tot slot is de Stichting Revit Standards begonnen met het uitwerken van standaard modelleerregels voor Revit Families. Deze regels bevatten een aantal standaard beschrijvingen voor Revit Families van een bepaalde Category:

  • Invoegpunt
  • Host
  • Oriëntatie
  • Toe te passen parameters per Category

Deze eigenschappen zijn noodzakelijk om Revit Families onderling uit te kunnen wisselen (nodig voor werkwijze waarbij gewerkt wordt van generiek naar specifiek). Deze afspraken worden vastgelegt in de familie guides. Tips en aanvullende adviezen worden uitgewerkt in best practises.

6. Documentatie en basis template

Aangezien de Stichting Revit Standards als doel heeft een “Open” Revit Standaard te ontwikkelen, moet deze volledig gedocumenteerd worden. Deze documentatie bestaat uit zowel een “papieren versie” van de Revit Standards, alsook een interactieve digitale versie op deze website. Dat laatste is nog in ontwikkeling. Hiermee hebben Revitgebruikers op efficiënte wijze toegang tot de documentatie. De digitale versie is nog niet beschikbaar. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Naast de documentatie heeft de Stichting Revit Standards ook de implementatie van de Standards verzorgd in de vorm van een basis template. Uitgangspunt hierbij is de Nederlandse versie geweest van de Revit Standards, de NL-RS. Revit gebruikers kunnen deze template gebruiken als leidraad om hun eigen bureaustandaard aan te sluiten op de Revit Standards.