Wat zijn de Revit Standards?

Sinds het ontstaan van BIM is er de noodzaak gevoeld om te komen tot software onafhankelijke standaarden die het BIM proces structureren en stroomlijnen; de zogenaamde “Open Standards”. Deze open standaarden zorgen ervoor dat de verschillende BIM platforms met elkaar kunnen communiceren en dat informatie tussen partijen in de bouwkolom uitgewisseld kan worden. De Stichting Revit Standards is een groot voorstander van de open standaarden.

Doelstelling Stichting Revit Standards

Om een stabiel kader te scheppen waarbinnen de Open Standards op de lange termijn in stand kunnen worden gehouden, is de Stichting Revit Standards opgericht. De stichting heeft zich tot doel gesteld om het BIM proces te structureren en te stroomlijnen door uniformiteit aan te brengen in de data. Uniformiteit voorkomt miscommunicatie en reduceert daarmee de faalkosten. Om haar doel te bereiken onderhoudt en beheert de stichting Standards en zal deze verder ontwikkelen, en hiermee een toekomstbestendige oplossing bieden voor Revit gebruikers. Daarnaast ontsluit de stichting informatie over de afspraken en deelt ze haar kennis en expertise. De stichting heeft hiermee een dienende taak ten opzichte van andere expertises zoals de BIM basis ILS.

Revit Standards

Wat zijn de Revit Standards nu eigenlijk? De Revit Standards beschrijven de informatiestructuur in een Revit model. De Revit Standards hebben zich in korte tijd ontwikkeld van een kleinschalig, nationaal initiatief tot een markt gedreven poging de informatiestructuur in Revit modellen op  grote schaal te uniformiseren.

De Standards zelf omvatten een scala aan werkafspraken die zorgen voor een uniforme opbouw van een Revit model. Deze werkafspraken beschrijven de informatiestructuur en bevat de volgende onderwerpen:

1. Naamgeving

De Revit Standards definiëren een basis voor naamgeving van Revit componenten. Op deze manier kunnen gebruikers de componenten in Revit gemakkelijk en eenduidig identificeren.

2. Object Styles

De Object Styles definiëren in Revit de grafische weergave van een model. Om dit effectief en eenduidig te kunnen doen binnen een project worden in de Revit Standards de Object Styles vastgelegd.
Daarnaast zijn er een aantal Category-onafhankelijke Object Styles gedefinieerd die gebruikt worden voor niet-geometrische vormen van ruimtebeslag, zoals bijvoorbeeld plaatsingsruimte.

3. Parameters

Waarschijnlijk het meest belangrijke onderdeel. De Revit Standards verzorgen een set standaard parameters voor gebruik in Revit.

4. Mapping

De Revit Standards zijn zodanig opgezet dat mapping van naamgeving, object styles en parameters naar andere standaarden, zowel op Revit als Open BIM standaarden, wordt ondersteund. De Revit Standards zijn bijvoorbeeld uitgewerkt naar een Nederlandse toepassing in de NL-RS. Veel van deze mapping is een een-op-een vertaling. Sommige onderdelen zijn aangevuld met toevoegingen om de Revit Standards geschikt te maken voor de typisch Nederlandse marktomstandigheden. In beide gevallen maakt mapping de vertaling mogelijk van de Revit Standards en de Nederlandse toepassing hierop.

Een ander voorbeeld is de mapping tussen de Revit Standards en IFC; deze maakt het mogelijk om IFC modellen te importeren en exporteren van en naar Revit. En omdat de Revit Standards zijn gemapt naar zowel IFC als de Nederlandse toepassing in de DRS, kunnen ook IFC en de DRS onderling worden uitgewisseld.

5. Algemene modelleerregels

Tot slot is de Stichting Revit Standards begonnen met het uitwerken van standaard modelleerregels voor Revit Families. Deze regels bevatten een aantal standaard beschrijvingen voor Revit Families van een bepaalde Category:

  • Invoegpunt
  • Host
  • Oriëntatie
  • Toe te passen parameters per Category

Deze eigenschappen zijn noodzakelijk om Revit Families onderling uit te kunnen wisselen (bijvoorbeeld wanneer gewerkt wordt van generiek naar specifiek). Deze afspraken worden vastgelegd in de Family Guides. Tips en aanvullende adviezen worden uitgewerkt in best practises.

6. Documentatie en basis template

Aangezien de Stichting Revit Standards het doel heeft een “Open” Revit Standaard te ontwikkelen, wordt deze ook volledig gedocumenteerd. De documentatie bestaat uit zowel een papieren versie van de Revit Standards als een interactieve digitale versie. Hiermee hebben Revit gebruikers op efficiënte wijze toegang tot de documentatie. De digitale versie is nog niet beschikbaar. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

Naast de documentatie verzorgt de Stichting Revit Standards ook de implementatie van de Standards in de vorm van een basis template. Uitgangspunt is de Nederlandse versie van de Revit Standards, de NL-RS. Revit gebruikers kunnen deze template als leidraad gebruiken om hun eigen bureaustandaard aan te laten sluiten op de Revit Standards.