Technische Comité

De technische commissie waakt over de standaard en borgt de gemaakte afspraken. Ze voert wijzigingen en verbeteringen door in de standaard en geeft sturing aan de expertgroepen.

De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket van de Technische commissies:

  • Beheren van de standaard
  • Voorstellen doen voor wijzigingen
  • Voorstellen uitwerken
  • Toetsen van ingebrachte voorstellen
  • Aansturen en begeleiden van de expertgroepen
  • Internationale afstemming
  • Versie beheer, release versies

De technische commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Jaco Prins, BAM
Secretaris:Herbert Voort, BIM-IT
Lid: Martijn de Riet, Bimforce
Lid: Sander Philippa, HFB
Lid: Emiel Ham, Dura Vermeer

Voor vragen aan de Technische Commissie kunt u een email te sturen naar tc@revitstandards.org.