Technische Comité

De Technische Commissie waakt over de standaard en borgt de gemaakte afspraken. Ze voert wijzigingen en verbeteringen door in de standaard en geeft sturing aan de expertgroepen.

De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket van de Technische Commissies:

  • Beheren van de standaard
  • Voorstellen doen voor wijzigingen
  • Voorstellen uitwerken
  • Toetsen van ingebrachte voorstellen
  • Aansturen en begeleiden van de expertgroepen
  • Internationale afstemming
  • Versie beheer, release versies

 

De Technische Commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Emiel Ham
Secretaris:Martijn de Riet
Lid: Mark Wiefferink
Lid: Sander Philippa
Lid: Sietze Pars
Lid: Ron van Grinsven

Voor vragen aan de Technische Commissie kunt u een email te sturen naar:

tc@revitstandards.org.