Raad van toezicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht die gekozen wordt door de stakeholders. De leden van de Raad van Toezicht komen uit de groep Stakeholders en vertegenwoordigen een branche. De Raad van Toezicht kiest het bestuur, en controleert en adviseert het bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor maximaal drie termijnen van maximaal 2 jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 10 leden en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Voorzitter: Martjan den Hoed, tekX
Vice-voorzitter: Melle Schoordijk, Engie
Secretaris: Frans Nieman, Itannex
Bestuurslid: Frank Wolbertus, TBI
Bestuurslid: Philip Janssens, Victaulic

Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet van hetzelfde bedrijf (inclusief dochter ondernemingen, zowel horizontaal als verticaal) komen als een van de bestuursleden. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris.