Expertgroep Uniforme Objecten Bibliotheek

Expertgroep Uniforme Objecten Bibliotheek

De Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) wordt door Cadac en Itannex uitgewerkt als standaard bibliotheek voor Revit-gebruikers in de installatiesector. De UOB is gebaseerd op een tweetal open standaarden; ETIM MC en de NLRS.

ETIM MC wordt gebruikt als dataformaat waarin fabrikanten hun productinformatie beschikbaar stellen aan de markt. Tevens worden in ETIM MC voor verschillende soorten producten standaard maatschetsen vastgelegd, die aangeven hoe deze productinformatie moet worden vertaald naar een geometrische weergave van het object.

De NLRS wordt toegepast in de vertaling van de software-onafhankelijke standaard ETIM MC naar Revit. Onderdeel van de UOB is een vertaling van ETIM MC eigenschappen naar de NLRS Shared Parameters. Ook op andere gebieden, zoals naamgeving, Object Styles, Hosts en invoegpunt van objecten volgt de UOB de regels van de NLRS en dan met name de specifieke implementatie als vastgelegd in de MEP Family Guide.

Deze expertgroep bestaat uit afgevaardigden van:

De Technische Commissie doet momenteel onderzoek naar de invulling van deze expertgroep. Een en ander is afhankelijk van de wijze waarop Cadac en Itannex de verdere invulling van dit project willen vormgeven. Vooralsnog is de rol van de Revit Standards Foundation beperkt gebleven tot een advies omtrent het uitgangspuntendocument voor het opstellen van de UOB en te voldoen aan de eerder benoemde richtlijnen.