Expertgroep Bouwfysica en Regelgeving

Expertgroep Bouwfysica en Regelgeving

Het project Bouwfysica en Regelgeving is bedoeld om een expertgroep in te stellen die gaat kijken naar de manier waarop bouwfysische eisen, alsmede eisen t.a.v. bouwregelgeving, moeten worden vastgelegd in Revit-modellen. Hiernaast moet deze expertgroep ook bepalen hoe de invulling van deze eisen moet worden vormgegeven binnen de NLRS.

Deze expertgroep bestaat uit afgevaardigden van:

De Technische Commissie doet momenteel onderzoek naar de beste invulling van deze expertgroep.