Expertgroep Basis ILS Ontwerp en Engineering

Basis ILS Ontwerp en Engineering

Vanuit de ontwikkeling door en voor bouwkundige aannemers van de ILS Ontwerp en Engineering is een zogenaamde “gegevensbehoeftelijst” opgesteld en ingediend bij de Reviit Standards Foundation voor opname in de NLRS.

Deze lijst betreft een set parameters per objecttype, waarvan is vastgesteld dat er behoefte is aan uitwisseling van deze informatie tussen projectpartners. De Technische Commissie heeft besloten deze lijst te mappen met de reeds bestaande NLRS parameterlijst en waar nodig aanvullingen te doen, zodat de NLRS in de gegevensbehoefte kan voorzien.

Deze expertgroep bestaat uit afgevaardigden van:

De Technische Commissie neemt zelf de gegevensbehoeftelijst op in de NLRS 3.0.1. Indien de vraag vanuit de markt verbreedt wordt naar het daadwerkelijk omschrijven van Best Practise werkmethoden, zoals in de handleiding Basis ILS met NLRS zal er een branchebrede Expertgroep worden ingesteld.