Expergroep Doors

De Expertgroep Doors is bezig met het uitwerken van een Family Guide voor de Doors families in Revit. Deze Family Guide legt zaken vast zoals de oriëntatie, het nulpunt en het juist gebruiken van (Shared) Parameters, Object Styles, naamgevingen van componenten, lijnstijlen en arceringen. De Family Guide gaat niet omschrijven hoe de geometrie zelf gemodelleerd dient te worden. Die vrijheid van modelleren kunnen en willen we u niet afnemen.

De volgende bedrijven nemen deel aan de expertgroep Doors:

  • BAM Advies & Engineering
  • Berkvens Deursystemen
  • BimForce Projects B.V.
  • HFB B.V.
  • Itannex B.V.
  • Root B.V.
  • Svedex B.V.
  • VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche)

De huidige expertgroep heeft een branchebrede samenstelling. Iedereen is bereid om zijn of haar kennis in te brengen. De expertgroep besloot al snel om het project te beperken tot één familie, en wel de Doors familie. Deze is al zo enorm veel omvattend dat het onwerkbaar wordt daar ook nog de Windows of een Curtain Wall bij te betrekken. De Familie Guide Doors gaat een blauwdruk worden voor de overige families.