Expertgroepen

Een Expertgroep wordt op initiatief vanuit de Stakeholders of de Technische Commissie gevormd. Een Expertgroep is van tijdelijke aard en werkt aan specifieke deelgebieden en of vraagstukken en bestaat uit experts op het relevante onderzoeksgebied.

Een expertgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordiger van de Stakeholders maar kan ook experts bevatten van buiten de stichting. De voorstellen vanuit de expertgroep ter wijziging of aanvulling van de standaard worden door de Technische Commissie getoetst aan de bestaande standaard. De definitieve voorstellen worden vanuit de Technische Commissie voorgelegd ter stemming aan alle Stakeholders.

Expertgroep Doors

De Expertgroep Doors is bezig met het uitwerken van een familie guide voor de Doors families in Revit. Deze Family Guide gaat zaken vastleggen over zaken zoals de oriëntatie, het nulpunt en het juist gebruiken van (Shared) Parameters, Object Styles, naamgevingen van componenten, lijnstijlen en arceringen. Het gaat niet omschrijven hoe de geometrie zelf gemodelleerd dient te worden. Die vrijheid van modelleren kunnen en willen we u niet afnemen.

De volgende bedrijven nemen deel aan de expertgroep Doors:

  • BAM Advies & Engineering
  • Berkvens Deursystemen
  • BimForce Projects B.V.
  • HFB B.V.
  • Itannex B.V.
  • Mark Maas design & BIM engineering
  • Root B.V.
  • Svedex B.V.
  • VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche)

De huidige expertgroep is een mooie branche brede samenstelling. Een ieder is bereid om zijn of haar kennis in te brengen. We hebben al snel besloten om het project te beperken tot één familie. En wel de Doors familie. Dat is al zo enorm veel omvattend dat het niet te doen is om daar ook nog de Windows of een Curtain Wall bij te gaan betrekken. De familie guide gaat een blauwdruk worden voor de overige families.