Expertgroepen

Een Expertgroep wordt op initiatief vanuit de Stakeholders of de Technische Commissie gevormd. Een Expertgroep is van tijdelijke aard en werkt aan specifieke deelgebieden en of vraagstukken en bestaat uit experts op het relevante onderzoeksgebied.

Een expertgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordiger van de Stakeholders maar kan ook experts bevatten van buiten de stichting. De voorstellen vanuit de expertgroep ter wijziging of aanvulling van de standaard worden door de Technische Commissie getoetst aan de bestaande standaard. De definitieve voorstellen worden vanuit de Technische Commissie voorgelegd ter stemming aan alle Stakeholders.