Lidmaatschap

Als stichting is de Revit Standards Foundation een non-profit organisatie en financieel afhankelijk van organisaties die haar standaarden gebruiken en er waarde aan hechten dat ze transparant worden beheerd en doorontwikkeld. 

Deze afhankelijkheid en verbondenheid met de Revit Standards bieden wij aan in de vorm van een lidmaatschap van de Revit Standards. Dit lidmaatschap heeft drie varianten, die van groot naar klein de mate van betrokkenheid (en financiële bijdrage) bepalen. De varianten zijn als volgt opgebouwd:

Stakeholder:

Stakeholders zijn de betrokken leden met de meeste rechten binnen de Revit Standards. Deze organisaties hebben stemrecht in nieuw uitgebrachte documenten gepubliceerd vanuit de Revit Standards en kunnen kandidaten aanleveren om zitting te nemen in de Raad van Toezicht of het dagelijks Bestuur.  Ook hebben zij de mogelijkheid wensen en projecten ofwel een expertgroepen te initiëren vanuit of voor de eigen organisatie. Stakeholders mogen het logo van de Revit Standards vrij gebruiken in communicatie of projecten. De logo’s van onze Stakeholders worden meegenomen in al onze publicaties en staan op de website van de Revit Standards. Onze Stakeholders hebben een bedrijfspagina op onze website om hier hun organisatie of een conform de NLRS uitgevoerd project te promoten.

Stakeholders betalen een jaarlijkse vergoeding van €3.500,- euro. 

Sponsors:

Sponsors leveren een financiële impuls voor ontwikkeling, onderhoud en beheer van de standaarden, maar wensen verder niet betrokken te zijn in de directe uitvoering daarvan. Deze organisaties worden met logo vermeld op de website van de Revit Standards en mogen het logo van de stichting vrij gebruiken op de eigen website en in communicatie of projecten. De logo’s van onze Sponsors worden meegenomen in al onze publicaties.

Sponsors betalen een jaarlijkse vergoeding van €1.500,- euro. 

Donateurs:

Donateurs leveren een financiële impuls voor ontwikkeling, onderhoud en beheer van de standaarden, maar wensen verder niet betrokken te zijn in de directe uitvoering daarvan. Donateurs mogen het logo van de Revit Standards vrij gebruiken in communicatie of projecten. De logo’s van onze Donateurs staan op de website van de Revit Standards.

Donateurs betalen een jaarlijkse vergoeding van €750,- euro. 

NB. Bovenstaande lidmaatschapindeling is een wijziging op de initiële lidmaatschappen. Deze nieuwe indeling geldt vooralsnog alleen voor nieuwe leden. Per januari 2020 worden alle huidige stakeholders, donateurs en sponsors gevraagd een nieuw lidmaatschap te kiezen conform bovenstaand.